Faunaundersøgelse og faunaindex:

For at undersøge en ås forureningsgrad kan man foretage forskellige målinger, hvor en af dem er en undersøgelse af dyrelivet i åen. Ved den undersøgelse kan man bruge to iagttagelser:
DSCN0354.JPG
  • Jo bedre iltforhold der er i åen, jo flere dyr vil der være.
  • Nogle arter er meget følsomme over for forurenet vand, mens andre er mere tolerante, fordi deres åndedrætssystemer er anderledes – heriblandt vårfluelarver og ferskvandstanglopper – og disse dyr kaldes forureningsdominanter. Udover disse findes også rentvandsindikatorer og forureningsindikatorer.

Man skal indfange alle dyrene i åen for at bestemme, hvor forurenet den er, da det det vil give det mest præcise billede. Efter at have indfanget dyrene, skal man bestemme hvor mange dyregrupper, der er indfanget, og ud fra det kan man give åen en bestemt karakter – faunaklasser. De er delt op i syv klasser, hvor 1 er meget forurenet, og 7 er uforurenet.

Referenceliste:
Egebo, Lone Als et al. "Biologi til tiden" s.l. : Nucleus, 2007
http://www.biologitiltiden.dk/bogensfigurer/pdf/184.pdf