Kulhydrater: Kulhydrater er vores primære energikilde, og den kulhydratenergi, der ikke umiddelbart forbrændes, lagres i leveren som det såkaldte glykogendepot. Der findes forskellige former for kulhydrater: Glukose, Fruktose, Sukrose, Stivelse, Cellulose. Kulhydrater og fedt bliver nedbrudt i fordøjelsesystemet.

I dette link kan du se de forskellige kulhydraters formler og hvor man kan finde disse kulhydrater: __http://www.biologitiltiden.dk/bogensfigurer/pdf/41.pdf__
Der er forskellige måder at dele kulhydrater op. Første opdeling: Vi deler Kulhydrater op i to, simple og komplekse. Simple kulhydrater består af 1 - 2 kulstofringe og komplekse består af 3 - flere kulstofringe.
Anden opdeling: Vi opdeler kulhydrater i tre dele. 1. del hedder monosakkarider og de består at 1 kulstofring 2. del hedder disakkarider og de består af 2 kulstof ringe. Sidste del hedder polysakkarider og består af 3 - flere kulstofringe.
Så man kan faktisk sige at Simple kulhydrater er det samme som Mono- og disakkarider og komplekse er det samme som polysakkarider.

Fedt: Fedtstoffer er den energikilde, som vi har størst problemer med. Dels fordi vi spiser for meget fedt og der påvirker vores sundhed negativt, dels fordi vi har svært ved at skelne mellem hvad der er det sunde og det knapt så sunde fedt. Triglyerid udgør næsten alt fedt i vores mad og består af tre fedtsyrer bundet til glycerol. Et fedtsyre en enten mættet, monoumættet eller flerumættet af antallet af dobbeltindbindinger mellem kulstofatomerne. Dette kan du se på: __http://www.biologitiltiden.dk/bogensfigurer/__

Kulhydrater og fedt giver os energi, og der er en anbefalet energifordeling.

Det animalske fedt Kommer fra kød, fjerkræ, æg, mejeriprodukter samt kokos og palme Er fortrinsvis det mættede fedt Ved indtagelse af for store mængder gør det os fede og skader vore indre organer. Det vegetabilske fedt og fiskeolien Det kommer fra hhv. planter og fisk Er lige så fedt som det animalske og feder i lige så høj grad, men det har et sundere forløb i kroppen Er opdelt i enkelt- og flerumættede fedtkilder.
Litteraturliste: Biologi til tiden. og http://www.biologitiltiden.dk