Arbejde og Muskelfibre


Der findes 2 slags muskelfibre (også kaldet muskelceller):
Type 1 = Røde
Type 2 = Hvide


Røde muskelfibr
Hvide muskelfibre
Ret mange kapillærer pr. mm2 væv
Højt indhold af ATP
Højt indhold af myglobin
Højt indhold af glykogen
Mange mitokondrier
Høj koncentration af enzymer til aerob energiproduktion
Høj koncentration af enzymer til aerob energiproduktion
Øget antal natrium-kalium-pumper i cellemembranen
Langsommere end de hvide muskelfibre, men er mere udholdende
Hurtigere end de røde muskelfibre, men trættes også hurtigere
Får hovedsageligt deres energi fra aerobforbrænding
Benyttes ved store kraftanstrængelser over kort tid, fx. styrketræning

external image Fig2.jpgEn muskelfibre

Styrketræning bivirker at muskelcellerne vokser, det vil sige, bliver tykkere. Den tunge træning gør at den enkelte muskelcelle danner flere af de proteintråde, som den bruger til at trækker sig sammen med. Jo tykkere fibren og den samlede muskel er jo større kraft kan den præstere.
Antallet af fibre er sandsynligvis givet allrede tidligt i livet, men forøget styrke og muskelamasse kan opnås ved at øge mængden af bindevæv og tykkelsen af de individuelle fibre.
Ved brug af Doping sker der det, at muskelcellerne bliver stimulerede til at producerer mere muskelprotein end de naturligt ville gøre efter træning. Det sker ved, at hormonerne går ind i cellens arvemasse og aktiverer gener, der koder for muskelprotein. Resualtatet er både større muskelfibre og at musklerne restituerer hurtigere, så man kan træne mere.

Som følge af styrketræning sker der 4 overordnede ting:
Man får et øget indhold af ATP og højere koncentration af de enzymer der spalter ATP og dermed en mere eksplosiv energiproduktion.
Der sker også det, at der kommer en højere koncentration af de enzymer der spalter glykose til en mælkesyre og dermed en mere effektiv anaerobenergiproduktion.
Du får et øget antal natrium-kalium-pumper og dermed bedre mulighed for at opretholde musklens kalium indhold.
Den sidste ting, bedre styring af muskelcellerne via nervesystemet så de kan præstere en større samlet kraft.

ATP
ATP er det eneste stof vores muskelceller kan bruge til at få energi til, at trække sig sammen. Hjernen skal nå at registrere at der er behov for ilt, før den sætter hjertet (Kredsløb og Hjertet) til, at pumpe hurtigere og øger lungeventilationen. Normalt tager det et par minutter for kredsløbet at indstille sig så det leverer tilstrækkeligt med ilt til det pågældende arbejde.

Det kaldes anaerob energiproduktion, når musklerne er i stand til at producerer energi uden, at have ilt til rådighed.
Det kaldes aerob energiproduktion, når ilt indgår i respirationsprocessen.
graf_for_iltoptagelse.png
Graf over iltoptagelse.
Denne graf viser iltoptagelsen før, under og efter et moderat arbejde af fem minutters varighed.
Inden man starter er pulsen i vile, så går man igang med at cykle og pulsen stiger hurtigt. Man finder en rytme og forbliver i den. Så stopper arbejdet og man er forpustet, pulsen er langt over det normale vilepuls, selvom man slapper helt af. det er det man kalder iltgæld.

Jo bedre din Sundhed - BMI og kondi er, jo nemmere har du ved, at optage ilt!

Muskelcellernes rolle når man dyrker sport, er at kunne tage ilten til sig og udnytte den til energiproduktion.